TAO

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao törvény) rendelkezései értelmében a társasági adó alanyai, a film- és előadó művészeti támogatás rendszeréhez nagyban hasonló, társasági adóalap- és adókedvezményre egyaránt jogosító támogatást nyújthatnak a látvány csapatsportágakban részt vevő egyes szervezetek részére.

A támogatás révén elérhető adóalap és adókedvezmény együttes alkalmazásával a támogatás a támogatók számára az adományozott összeg 110% vagy magasabb, akár közel 119%-ának megfelelő társasági adókötelezettség csökkenést is biztosíthat.

Az Oroszlányi Sportegylet 2011-től minden évben pályázik a Tao törv. támogatására, és minden évben teljes mértékben az utánpótlás nevelésre fordítja a forrásait.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lelkes támogatóinknak a bizalmat, mellyel az oroszlányi kosárlabda fejlődését segíttették, segítik  munkánkat!

Az egyes TAO határozatok a Dokumentumok menüpont alatt elérhetőek.